Valencià per a tot el món

Projecte d’una plataforma virtual gratuïta d’ensenyament de valencià nivell A1 per a població adulta | 2021

Una llengua minoritzada necessita d’instruments que faciliten l’accès als potencials parlants. A les grans àrees urbanes hi ha una gran part de la població que té un contacte nul o escàs amb la llengua. En el cas de la gent que no ha estat escolaritzada en el valencià i que no tenen un contacte diari amb la llengua els cal alguna eina que els inicie en aquesta.

Ens calen plataformes atractives, modernes, accessibles i gratuïtes que inicien a tots aquells que ho desitgen al valencià. Un instrument que afavorisca la integració d’aquella gent que no ha passat ni passarà pel nostre sistema educatiu i els introduisca i guie en les primeres passes. En aquest sentit diverses associacions que treballen per la integració de col·lectius de gent nouvinguda han expressat el seu interès i la necessitat de tindre una plataforma virtual que treballe el nivell A1 de valencià. Un exemple en aquest sentit el representa la Creu Roja, organització amb la qual hem col·laborat al llarg del temps.

Per què considerem que és important tindre mitjans interactius i gratuïts, com ara una plataforma pròpia per a estimular la gent que aprenga valencià? D’una banda, per a ajudar les persones que viuen en el territori valencià i que parlen la llengua local, però que no han tingut la possibilitat de rebre una escolarització en valencià i, en conseqüència no saben (molt) bé escriure l’idioma.

D’altra banda, a través d’aquesta plataforma les persones estrangeres de qualsevol part del món, que vulguen vindre ací, o simplement volen estudiar la llengua per altres raons (acadèmics, curiositat lingüística, etc.), hi tindran accés i podran començar a iniciar-se en l’estudi del valencià.

A més a més pensem que és un mitjà com totes les ferramentes tecnològiques que atrau, estimula i motiva d’una manera agradable i lúdica les persones per a seguir descobrint una llengua i una cultura amb molta història com la nostra.


DEFINICIÓ DEL PROJECTE

Creació d’una plataforma virtual gratuïta d’aprenentatge de valencià (nivell A1) que permeta a l’alumne iniciar-se d’una manera dinàmica, còmoda, ajustable al ritme i horari dels potencials alumnes.

L’accés serà gratuït. L’alumnat només haurà de registrar-se amb un usuari i contrasenya.

A continuació es detallen les característiques del curs:


OBJECTIUS DEL CURS.

1) EXPRESSIÓ ORAL (EO): que l’alumnat utilitze expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on viu i les persones que coneix.

2) INTERACCIÓ ORAL (IO): que l’alumnat puga participar en una conversació senzilla sempre que l’altra persona estiga disposada a repetir el que ha dit o a dir-ho amb unes altres paraules i a una velocitat lenta i m’ajude a formular el que intente dir. Que plantege i que conteste preguntes senzilles sobre temes de necessitat immediata o assumptes molt habituals.

3) COMPRENSIÓ ORAL (CO): que l’alumnat reconega paraules i expressions molt bàsiques que s’usen habitualment, relatives a un mateix, a la pròpia família i al propi entorn immediat i amb claredat.

4) COMPRENSIÓ LECTORA (CL): que l’alumnat comprenga paraules i noms coneguts i frases molt senzilles, per exemple les que hi ha en rètols, cartells i catàlegs.


CONTINGUT GRAMATICAL I LÈXIC.

-El substantiu, l’adjectiu, el verb, l’adverbi, els determinants, els numerals, les preposicions, els pronoms i les conjuncions.

-Persones, llocs, la casa i l’entorn, les hores, els dies, els mercats i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure.


MODALITAT/METODOLOGIA

-Curs en línia a través de l’aula virtual. L’alumnat treballarà les diferents destreses lingüístiques (EO, IO, CO i CL) a través d’activitats autocorrectives, dinàmiques i lúdiques.


DURADA

30 hores a realitzar en un període màxim de 4 mesos.


CERTIFICACIÓ

Expedició d’un certificat d’acreditació de curs acabat per part de l’acadèmia de valencià d’ACPV «Cursos Carles Salvador».


DESTINATARIS

-Persones d’arreu del món que no entenen ni parlen valencià i que volen adquirir les habilitats de comprensió i de reproducció oral necessàries perquè els permeta actuar mínimament en situacions quotidianes.

-Persones amb necessitats de millorar la seua situació laboral al territori catalanoparlant i que volen acreditar coneixements de valencià.

-Persones amb un interès propi per a la integració social i lingüística al País Valencià i a tot el territori catalanoparlant.