Cursos en línia
Carles Salvador
Cursos de valencià, classes de preparació per a les proves oficials de valencià MÉS INFORMACIÓ
Cursos dissenyats
per superar les proves oficials
Fem servir metodologies comunicatives per facilitar, així,
l’aprenentatge dels continguts gramaticals
MÉS INFORMACIÓ
Layer 20

Cursos de llengua en línia

Tots els nivells de valencià
Layer 19

Professorat amb experiència

Atenció personalitzada a l'alumnat
Layer 21

Preparació de les proves oficials

Crea't el teu propi horari

COM SÓN ELS CURSOS EN LÍNIA?

Flipped Classroom o aula inversa és una modalitat d’ensenyament en què les pautes i instruccions que impulsen l’aprenentatge passen de l’espai en grup a l’espai individual. D’aquesta manera, l’espai del grup es transforma en un entorn d’aprenentatge dinàmic, interactiu i viu. Ací el professorat exerceix de guia que orienta l’alumnat en l’aplicació dels conceptes i en un desenvolupament del contingut obert a la seua mateixa creativitat.

Se centra en l’alumne. El temps de classe es dedica a explorar els temes amb major profunditat i crear més oportunitats d’aprenentatge. És a dir, en l’aula inversa cada alumne aporta, proposa, investiga, qüestiona, decideix… S’exposa a una activitat en què resulta essencial per al altres i per a l’objectiu del curs. Alhora, contribueix a potenciar les habilitats de treball en equip.

Funcionament i estructura de la setmana.

  • Continguts estructurats per blocs/setmanes
  • Vídeos explicatius
  • Activitats autocorrectives
  • Activitats de lèxic
  • Tasques d’expressió i comprensió oral i escrita
  • Tutories i contacte directe amb el professorat
  • Connexió setmanal en directe amb el grup de classe a través de la plataforma ZOOM (10 alumnes).